Kara za przesyłanie informacji na email

Jedną z archaicznych już metod pozyskiwania klientów jest e-mailing. Metoda ta często jest źle wykorzystywana przez co nie spełnia swojej roli. Firmy wysyłają maile z ofertą czy newsletterem do swoich klientów, ale nierzadko też korzystają z usług agencji reklamowych lub na własną rękę decydują się na kampanie mailową puszczoną w eter.

Podstawowym błędem w takich kampaniach jest nie znajomość prawa, którego nie przestrzeganie co oczywiste może narazić nas na odpowiedzialność karną. Drugim aspektem jest również sama kampania reklamowa, która może okazać się dla nas antyreklamą. Wszystko za sprawą Ustawy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, w której artykułach jest mowa o tym, że zabronione jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej bez uprzedniej zgody adresata.

Interpretacja prawna

Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest zakazane. A zatem zanim usługodawca prześle nam informację handlową, powinien uzyskać naszą wyraźną zgodę. Nie może tutaj być mowy o jakiejkolwiek zgodzie wyrażonej w sposób milczący, np. przyjęcie, że poprzez brak reakcji na informację handlową wyrażamy zgodę na jej otrzymanie. Wynika to wprost z art. 4 u.ś.u.d.e., który stanowi, że jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Co więcej, zgoda ta może być odwołana w każdym momencie. Inaczej natomiast sytuacja przedstawia się w przypadku, gdy nie mamy oznaczonego odbiorcy. Wynika to z faktu, iż nowelizacja u.ś.u.d.e., która weszła w życie w dniu 21 stycznia 2013 r. w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

oraz niektórych innych ustaw, ograniczyła obowiązek uzyskania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jedynie do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną. Zdarzają się przypadki, w których usługodawcy, chcąc przekazać użytkownikom internetu informację handlową, wysyłają maila z zapytaniem, czy wyrażamy zgodę na otrzymanie newslettera bądź też innej informacji, jednocześnie w treści wiadomości e-mail zawierając informacje promocyjne, handlowe etc. W literaturze przedmiotu powszechnie przyjmuje się, że tego rodzaju zabiegi stanowią obejście prawa i są traktowane jako niezamówiona informacja handlowa. Aby uniknąć sytuacji, w których nadawca newslettera zostanie posądzony o przesyłanie informacji handlowej, należy usunąć z niego wszelkie informacje o treści komercyjnej.

Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przesłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej stanowi wykroczenie ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Zatem o tym, czy zostaną podjęte jakiekolwiek czynności decyduje tylko i wyłącznie wola osoby pokrzywdzonej, w moim wypadku osoby fizycznej będącej odbiorcą niezamówionej informacji handlowej. Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny od 20 do 5000 PLN.

 

Kolej rzeczy

Jak wiadomo, jakkolwiek byśmy nie znali i nie przestrzegali prawa w prowadzeniu własnej kampanii reklamowej opartej o mailing. Sami nierzadko bywamy ofiarami takich reklam. Inteligentne filtry naszych skrzynek pocztowych wyłapują i oznaczają jako SPAM, wiadomości spełniające spamowe kryteria. Często tak oznaczane są wiadomości, których domeny nie zostały zweryfikowane przez system DKIM (DomainKeys Identified Mail).  W takich wiadomościach mogą znajdować się przeróżne reklamy, linki do stron lub co gorsza wirusy. O ile te filtry są inteligentne o tyle omylne zostawiając nam często masę wiadomości na które nie wyraziliśmy zgody. Wyrzucając je do kosza po prostu tracimy swój cenny czas. Jak wynika z prawa telekomunikacyjnego mamy możliwość większej ochrony przed spamem, a więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (http://giodo.gov.pl/pl/361/8304).